Časté dotazy

Otázka:  Jaké jsou výhody polyuretanové pěny v porovnání s minerální vatou a foukanou izolací?

  • Minerální vata nezastaví únik vzduchu (to by mohlo odfiltrovat nějakou špínu a prach). Foukaná celulóza zpomalí únik vzduchu. Polyuretanová pěna zcela zastaví únik vzduchu…
  • Minerální vata klesá a sedá v průběhu času, foukané celulózy rovněž sedají: oba materiály způsobí neizolované části a budete tak mít chladněji a méně teplo. Stříkaná pěnová izolace zcela přilne na podklad, čímž nedochází k tepelným ztrátám, ani sedání izolace.
  • Minerální vata má tepelný odpor R= 2,5 (10 cm tloušťky). Foukané celulózy mají R = 2,6 (10 cm tloušťky). Stříkané tvrdé polyuretanové pěny mají R= 5 (10 cm tloušťky), Stříkané měkké polyuretanové pěny mají R=2,7 ( 10cm tloušťky).

Otázka:  Proč bychom si měli vybrat právě Vaši firmu pro aplikaci PUR pěny?

Naše firma PURSTAV Izolace, s.r.o. funguje na bázi rodinné firmy, kde od prvního kontaktu až po samotnou realizace jednáte s jedním odborně vyškoleným člověkem, který Vám poskytne zdarma odbornou konzultaci, zaměření, poradenskou činnost přímo na stavbě, ale také provede samotnou realizaci.


Otázká:  Můžu sám aplikovat izolační polyuretanové pěny?

Pro aplikaci polyuretanové izolace je lepší si pozvat specializovanou aplikační firmu, která má proškolené pracovníky, technologii a ochranné pomůcky pro samotnou aplikaci. Aplikaci svépomocí nedoporučujeme.


Otázka:  Je lepší do podkroví použít měkkou pěnu nebo tvrdou pěnu?

Každá stavba má svá specifika, proto není možné určit bez obhlídky technikem jaký druh izolace zvolit. Ve většině případů se ovšem pro izolaci podkroví používá difuzně otevřená měkká pěna. Otevřená struktura buněk dovoluje stavbě dýchat, neuzavře ji a zabraňuje tak tvorbě plísní. V případě že hrozí problém se zatékáním popřípadě kondenzací vlhkosti v izolaci je lepší použít tvrdou pěnu difuzně uzavřenou, která slouží také jako parozábrana.


Otázka:  Jaký druh izolační pěny mi doporučíte použít na izolaci podlahy?

Záleží zda plánujete mít podlahu půdních prostor pochozí zcela, z části nebo vůbec. Je možné použít jak měkkou pěnu tak tvrdou pěnu. U měkké pěny je možné nachystat předem dřevěný rošt nebo rošt z EPS polystyrenu (z jejich přípravou Vám rádi poradíme popřípadě zhotovíme sami), do kterého se následně aplikuje izolace a poté se zaklopí deskami. Je také možné kombinovat oba druhy pěny. V místech kde není zapotřebí chodit se použije měkká pěna a udělají se pochůzné chodníky z tvrdé pěny v místech, kde je zapotřebí chodit. V případě zvýšené pohyblivosti na půdě je lepší použít tvrdou pěnu, popřípadě plný záklop na měkkou pěnu. Je zapotřebí, aby podklad pod izolaci byl suchý a soudržný.


Otázka: Dá se izolace aplikovat pouze mezi krov, nebo se musí krov přeizolovat?

Záleží na požadavcích pro energetickou náročnost stavby. Standartně se krov přeizolovává, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. U nových střešních konstrukcí hrozí při vysychání krovů jejich prasknutí či vytočení a mohlo by tak dojít ke vzniku dutiny, kterou by teplo unikalo střešní konstrukcí.


Otázka: Jak dlouho trvá aplikace polyuretanové pěny Vaší firmou?

Proces aplikace je velmi rychlý. Váš rodinný dům může být plně izolován během jednoho dne, včetně všech přípravných a úklidových prací. ( vše záleží na síle nástřiku, ploše pro izolaci a složitosti konstrukce).

Otázka: Jak vychází porovnání cen a funkčnosti izolačních materiálů měkké pěny a minerální izolace?

Měkká pěna je celistvý materiál s nulovými tepelnými mosty. Materiál se aplikuje formou nástřiku, tedy jedna vrstva izolace se pojí s druhou při reakčním procesu. Nevznikají tedy tepelné mosty a není nutno materiály překládat. Pěna se aplikuje jak mezi krov, tak i do předem připraveného SDK roštu kde obalí veškeré kotvící prvky a zamezí tak proudění vzduchu a kondenzaci vlhkosti v těchto místech. Pěnová izolace je stálá, nesedá, nesníždí z podkladu, není ji zapotřebí kotvit jako minerální izolaci. Pěna přilne ke všem podkladům. Minerální izolaci je potřeba překládat a kotvit drátěnými rošty. S časem sesedá a sjíždí ze svého podkladu v místech s větším spádem střechy a vznikají tak tepelné mosty (kapsy bez izolace) kde dochází ke kondenzaci vlhkosti, což se poté projeví na mapách na sádrokartonových systémech či tvorbě plísní. Cenový rozdíl mezi izolačními materiály se nedá vyčíslit protože v porovnání s nekvalitními (hobby) minerálními izolacemi vychází pěná dráž, ovšem tyto izolace nenaplní očekávání investorů a mají krátkodobý charakter, kdežto v porovnání s kvalitními minerálními izolacemi vychází  pěnová izolace velice podobně,v některých případech i levněji.


Otázka:  A co škůdci, tj. šváby, mravenci a myši, kuny?

Pěnová izolace neobsahuje žádné stopy potravin, ale to by nebyla dostatečná bariéra pro jejich vstup v případě, že by se rozhodla překousnout izolaci. Jednoduše škůdci jdou “cestou nejmenšího odporu”, a pokud nemohou odhalit zdroj potravy pak se za normálních okolností nepokoušejí bariérou projít. V tomto smyslu, stříkaná izolační pěna působí jako fyzická překážka a zápachová bariéra, která dlouhodobě vykazuje velmi výrazné snížení počtu škůdců v obydlí.


Otázka: Je možné shlédnout Vaši realizaci popřípadě navštívit stavbu, kde  jste již prováděli izolaci?

Ano, v případě že budete mít zájem navštívit současné realizace, kontaktujte technika p. Ing. Mrňku. Pokud budete chtít vidět stavby kde se již izolace používá, kontaktujte technika, který Vám zašle reference ve Vašem okolí.

Otázka: Dá se použít pěna na izolaci základů RD? Pokud ano, jaký druh pěny mi doporučujete použít?

Ano, stříkaná izolační pěna se dá použít na izolaci základů rodinného domu jak proti vlhkosti, tak proti únikům tepla. Vhodným materiálem je tvrdá pěna s uzavřenou strukturou buněk, která je odolná proti vlhkosti a dá se ořezávat a následně povrchově upravovat. Nahrazuje standartně používaný extrudovaný polystyren a tvoří celistvou vrstvu s nulovými tepelnými mosty.

Je možné použít pěnovou izolaci také jako izolaci pod podlahové vytápění?

Ano, možné to je, vhotným materiálem je tvrdá izolační pěna, která slouží jako náhrada za podlahový polystyren a díky vynikajícím tepelným vlastnostem a celistvosti materiálu není zapotřebí dávat tak vysokou vrstvu jako při užití podlahového polystyrenu.

Dá se použít izolační pěna také jako výplň obvodových stěn pro dřevostavby?

Lze použít oba druhy izolační pěny. Vhodnější je měkká pěna jak z funkčního hlediska, slouží nejen jako tepelný izolant ale také pohlcuje hluk který se šíří konstrukcí do interiéru tak z cenového hlediska. Pěnová izolace se naaplikuje mezi dřevěnou konstrukci, poté se seřízne a zaklopí požadovaným záklopem. Nejčastěji se tak nahrazuje izolace z minerální vaty. Pěnu je také vhodné použít jako izolaci střešního pláště dřevostavby.

Do minerální izolace se nám dostala kuna, izolace neplní svůj účel, pokud by jsme chtěli vyměnit vatu za pěnu je to možné i bez demontáže stávajících SDK podhledů? Jako krytinu máme pálenou tašku.

Ano možné to je, tento problém se vyskytuje často. Nejčastější formou výměny izolace střešního pláště je zvenčí, kdy se rozebere střešní krytina, demontuje se zalaťování a podstřešní folie (v případě že je), odstraní se stávající izolace a do prostoru se  naaplikuje izolační pěna, která se poté zakryje podstřešní folií, zalaťuje a vrátí se zpět krytina.

V případě že chceme izolovat podkroví větší silou izolace než jsou trámy, jak máme vhodně připravit podkroví pro izolaci?

Záleží zda budete zaklápět podhledy sádrokartonem nebo palubkami. V případě palubek se vytvoří dřevěný rošt, který se vyizoluje, ořeže a následné zaklopí. Pokud plánujete zaklápět sádrokartonem, provede se montáž SDK roštu, následně se provede izolace, která se ořeže a zaklopí sádrokartonem. Samotnou izolaci doporučujeme provádět před finálními omítkami a nátěry.

Kolik času potřebujete pro zaizolování podkroví?

Každé podkroví je něčím specifické a nelze čas přesně stanovit. Za jeden den se dá zaizolovat plocha cca 150-200m2.

Zvažujeme zateplení podkroví, Jaký bývá postup? Bude nás něco stát vyhotovení kalkulace a poradenská činnost?

Stačí vyplnit na internetových stránkách kontaktní formulář pro nezávaznou cenovou kalkulaci, kde Vás co nejdřve bude kontaktovat technik pro upřesnění požadavků Vaší poptávky.Vypracujeme Vám cenovou kalkulaci, kterou pošleme na e-mail. Vyhotovení cenové kalkulace je zdarma, stejně jako poradenský servis. V případě, že bude pro Vás kalkulace zajímavá, dáte zpětnou odezvu technikovi, který si s Vámi sjedná schůzku přímo na místě realizace, kde doladíte veškeré potřebné náležitosti.

Provádíte také izolace bytových domu?

Ano provádíme, pro bližší informace nebo zaslání referencí ve Vašem okolí kontaktujte technika.