Izolace střechy a podkroví

Jelikož tepelná izolace S0310 je vzduchotěsná, vytápěný vzduch neuniká ven, díky tomu pak topení funguje mnohem efektivněji. V neposlední řadě konvenční materiály mají tendenci sedat a měnit svou velikost a tvar. Izolační pěna Ezero® E 500 obalí všechny stavební prvky a nerovnosti. Izolační pěna si zachová svůj tvar a zůstane kvalitativně nezměněna po celou životnost stavby.

Izolační pěna S0310 má výborné zvukově izolační vlastnosti, díky vysoké pohltivosti zvuku. Pokud je požadavek na hydroizolaci tepelnou izolaci, je možné použít tzv.“tvrdou pěnu“ S0329, případně kombinaci obou pěn.

Tvrdá izolační pěna celou konstrukci střechy dokonale odizoluje proti vlhkosti a zpevní je. Pro splnění požadovaného tepelného odporu potom můžeme použít měkkou pěnu jako tepelnou izolaci.

Tepelná a zvuková izolace S0310 není ovlivněna vlhkostí. Stříkaná izolace je odolná vůči hlodavcům, ptákům příp. hmyzu a nepodporuje tvorbu plísní.

Výhody oproti konvenčním izolačním materiálům:

  • Snižuje výskyt alergických reakcí a vytváří zdravé prostředí
  • Zatepluje a utěsňuje zároveň – nepropouští vzduch
  • Snížené náklady na energie až o 70%!
  • Hodnota R a tepelně izolační vlastnosti se věkem nesnižují
  • Neusazuje se v mezerách nebo štěrbinách, ale zcela je vyplňuje, nesedá vlivem gravitace
  • Snižuje prašnost
  • Zlepšuje akustické vlastnosti objektu
Fotografie
Aplikace stříkané pěny E:zero® E 500